Pneumokokom

Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe zapalenie płuc oraz inwazyjne zakażenie pneumokokowe: bakteriemie i zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych będące częstą przyczyną kalectwa lub śmierci. 

Zakażeniu pneumokokowemu może ulec każdy, jednak do najbardziej zagrożonych grup należą osoby powyżej 65 roku życia, małe dzieci oraz osoby obciążone chorobami przewlekłymi. Leczenie zakażeń pneumokokowych jest trudne ze względu na dużą odporność pneumokoków na antybiotyki. Przed zakażeniami penumokokowymi można się chronić poprzez szczepienia ochronne. 

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 
Przeznaczoną dla dorosłych
Przeznaczoną dla dzieci do 5 roku życia

Pierwsza szczepionka podawana jest jednorazowo. Jednak u osób z grup podwyższonego ryzyka, z obniżoną odpornością, wymagane jest podanie drugiej dawki nie wcześniej niż po 3 latach od pierwszego szczepienia.  

Schemat szczepień szczepionką przeznaczoną dla dzieci do 5 roku życia: 

Dzieci rozpoczynające cykl szczepień od drugiego miesiąca życia:
I dawka – drugi miesiąc życia
II dawka – 4 miesiąc życia
III dawka – 6 miesiąc życia
IV dawka – od 12-15 miesiąca życia

Dzieci rozpoczynające cykl szczepień między 7 a 11 miesiącem życia:
I dawka – 7-11 miesiąc życia
II dawka – co najmniej miesiąc od pierwszej
III dawka – drugi rok życia

Dzieci rozpoczynające cykl szczepień między 12 a 23 miesiącem życia:
I dawka – 11-23 miesiąc życia 
II dawka – co najmniej 2 miesiące od pierwszej

Dzieci rozpoczynające cykl szczepień między 2 a 5 rokiem życia:
I dawka

Meningokokom

Zakażenia wywołane przez meningokoki przebiegające jako ropne zapalenie opon mózgowych lub zakażenie krwi (posocznica, sepsa) są znaczącą przyczyną uszkodzeń mózgu oraz umieralności na całym świecie. Szczególnie narażone na zachorowanie są dzieci do 5 roku życia oraz młodzież w wieku 14-19 lat. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. 

Schemat szczepień:

Niemowlętom powyżej 2 miesiąca do 12 miesiąca życia, które nie były wcześniej szczepione, zaleca się podanie 2 dawek szczepionki, z zachowaniem co najmniej dwóch miesięcy przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. Dzieciom 12 miesięcznym i starszym, młodzieży i dorosłym, którzy nie byli wcześniej szczepieni, zaleca się podanie jednej dawki szczepionki.

Rakowi szyjki macicy – brodawczak ludzki (HPV)

Do niedawna jedynym sposobem zapobiegania rakowi szyjki macicy było wykonywanie regularnych badań cytologicznych. Obecnie kobiety zyskały wyjątkową możliwość ochrony poprzez zaszczepienie się przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. Główną przyczyną zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet jest długotrwałe zakażenie szyjki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest bardzo groźny i występuje bardzo często a przenosi się drogą płciową. Na zakażenie narażone są młode osoby (poniżej 30 roku życia). 

Rotawirusom

Rotawirusy to najczęstsza przyczyna hospitalizacji z powodu biegunek i wymiotów. Wirus przenosi się na drugą osobę przez zakażone przedmioty, dotyk, drogą kropelkową. Im mniejsze niemowlę tym większe ryzyko hospitalizacji, dlatego bardzo ważne jest, by doustną szczepionkę przeciwko rotawirusom podać noworodkom już podczas pierwszej wizyty u lekarza. 

Schemat szczepień:
I dawka – między 3 i 4 miesiącem życia
II dawka – w odstępie 6 tygodniu od pierwszej (nie później niż 24 tydzień życia)

Śwince – odrze – różyczce

Skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce.
Schemat szczepień:
I dawka
II dawka – w 9 roku życia

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Szczepionka skierowana do pacjentów, którzy są przed planowanym zabiegiem operacyjnym, wskazana dla każdej osoby dorosłej po ukończeniu 40 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób często korzystających z opieki zdrowotnej oraz kobiet przed zajściem w ciążę.

Schemat szczepień:

Standardowy:
I dawka
II dawka – miesiąc od pierwszej
III dawka – 6 miesięcy od pierwszej

Przyspieszony:
I dawka
II dawka – 7 dni od pierwszej
III dawka – 21 dni od pierwszej
IV dawka – rok od pierwszej – przypominająca

Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Chroni pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby oraz osoby wyjeżdżające w rejony o zwiększonym ryzyku zakażeń WZW A w czasie epidemii. 

Schemat szczepień u dzieci:
I dawka
II dawka – 6 miesięcy od pierwszej

Wirusowemu zapaleniu wątroby A+B

Skojarzona szczepionka przeciwko WZW typu A i B. Wirusowe zapalenie wątroby typu A i B to najczęstsze choroby infekcyjne wśród turystów, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Schemat szczepień:
I dawka
II dawka – 1 miesiąc od pierwszej
III dawka – 6 miesięcy od pierwszej

Błonnicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B, poliomyelitis, haemophilus influenzae typu B

Skojarzona szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B, poliomyelitis, haemophilus influenzae typu „b”, stanowi optymalne rozwiązanie w nowoczesnej praktyce pediatrycznej, usprawniające wykonanie kalendarza szczepień ochronnych poprzez ograniczenie liczby iniekcji.

Krztuścowi – błonnicy – tężcowi

Skojarzona szczepionka przeciwko krztuścowi, błonnicy i tężcowi.

Krztuścowi – błonnicy – tężcowi polio i Hib

Skojarzona szczepionka przeciwko 5 chorobom: błonnicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, zakażeniom Hib (Hemophilus influenzae typu b).

Kleszczowemu zapaleniu mózgu

Szczepionka zabezpiecza przed zachorowaniem na zapalenie mózgu wywołanym przez kleszcze. Szczepionkę rekomenduje się osobom przebywającym często w lesie i narażonym na zaatakowanie przez kleszcza. Odporność utrzymuje się około 2 lat.  

Szczepienia najlepiej rozpocząć jesienią.

Schemat szczepień:

Schemat standardowy:
I dawka 
II dawka – 1 – 3 miesięcy od pierwszej
III dawka – 9 – 12 miesięcy od drugiej
IV dawka – 3 – 5 lat od trzeciej – przypominająca

Schemat przyspieszony:
I dawka 
II dawka – 14 dni od pierwszej 
III dawka – 9-12 miesięcy od drugiej 
IV dawka – 3 lata po trzeciej – przypominająca

Grypie

Szczepienia przeciwko grypie zalecane są ze wskazań klinicznych i indywidualnych osobom przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek) w stanach obniżonej odporności w podeszłym wieku oraz ze wskazań epidemiologicznych: pracownikom służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa oraz narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi bądź pracującym na otwartej przestrzeni. 

Szczepienie zalecane jest w okresie jesiennym przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę. Odporność rozwija się w ciągu 7-10 dni od podania szczepionki i utrzymuje się zazwyczaj przez 6-12 miesięcy.

Szczepienia dla podróżujących

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 września 2010 roku w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych (…) wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi informujemy, że w punktach szczepień ELVITY istnieje możliwość odpłatnego zaszczepienia się przeciwko następującym chorobom zakaźnym: 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B
nagminnemu zapaleniu przusznic (śwince)
odrze
różyczce
ospie wietrznej
grypie
rotawirusom
błonicy
tężcowi (odpłatne w przypadkach nie potwierdzonych podejrzeniem zakażenia)
krztuścowi
Streptococcus pneumoniae
Nesisseria meningitidis
Hemophilus influenzae typ b
odkleszczowemu zapaleniu mózgu
chorobie Heinego-Medina
durowi brzusznemu
ludzkiemu wirusowi brodawczaka

Szczepienie należy wykonać w ciągu 24 h od klasyfikacji lekarskiej. Po zaszczepieniu pacjent otrzymuje zaświadczenie o szczepieniu lub Międzynarodową Książeczkę Szczepień zgodną z aktualnie obowiązującymi wzorami prawnymi. 

 

UWAGA!

W przypadku chorób przewlekłych z zastosowaniem leków immunosupresyjnych, sterydów, chemioterpaii, terapii odczuleniowej należy zgłaszać się z kwalifikacją lekarza prowadzącego. 

Do szczepienia należy zgłaszać się:
bez cech infekcji bakteryjnej,
bez cech infekcji wirusowej (np. opryszczka),
dwa tygodnie po antybiotykoterapii.

Każde szczepienie musi być poprzedzone konsultacją lekarską.